Helsingborgs Båtuthyrning Logga
Regler

Regler

Båten levereras fulltankad av uthyraren och ska också återlämnas efter hyrestidens slut fulltankad. Skulle det vara så att bensinstationen i Råå hamn inte fungerar så tankar Helsingborgs båtuthyrningens personal båten och drar summan från depositionen som är ställd till 2000 SEK. Resterande pengar återlämnas genom att vi swischar hyrestagaren. Båtens tank rymmer ca 100 liter och tankas 95% blyfri bensin. Detta bör räcka hela dagen utan några problem men håll ögonen på tankmätaren för er egen säkerhet.

Hyrestagaren ombesörjer att båten lämnas i samma skick som när hyrestagaren fick tillgång till båten. Spolningsmöjligheter finns på bryggan. Skulle det vara så att hyrestagaren inte lämnat båten i städat skick så tar uthyraren 500 SEK i städavgift (detta dras från depositionen). Obs Glöm inte stänga av strömbrytaren efter att ni använt båten.

Båten framfart

 • Båten får inte framföras snabbare än 30 knop( försäkringen gäller endast upp till 30 knop). I hamnområdet gäller MAX 3 knop . (gånghastighet)
 • Hyrestagaren förbinder sig att följa förekommande sjöregler under hyrestiden och iaktta försiktighet i havet.
 • Hyrestagaren/föraren får aldrig förtära alkohol eller ha alkohol i blodet eller andra narkotiska preparat i kroppen under några som helst omständigheter.
 • Vid mörker eller skymning så ska lanternor alltid vara tända på båten.
 • Båten ska alltid lämna hamnen genom södra utfarten och ska alltid köras in i hamnen genom samma ingång.
 • OBS! båten får ALDRIG framföras i hamnområdet snabbare än 3 knop!
 • Sjöfartsreglerna förbjuder motorbåtar att vara närmare strandkant än 300 meter. Se de Röda bojarna: ni får aldrig vara närmare stranden än dessa bojar.
 • Grillning på båten är förbjuden.
 • Vid eventuella böter så tar båtföraren/hyrestagaren fullt ansvar för dessa och uthyraren dvs Helsingborgs Båtuthyrning hålls inte ersättningsskyldig för några sjöfartsbrott.
 • Flytvästar eller flytoveraller ska alltid användas på sjön.
 • Vid sjönöd ring alltid 0702272020 i första hand. ankra upp båten och invänta instruktioner från oss.
 • Obs! Ingen får sitta i fören under färd. Risken att man skadar sig är stor.
 • Samtliga vuxna ombord ska alltid ha svensk eller dansk legitimation med sig.
 • OBS! Båtmotorn får inte stängas av på havet, detta för er säkerhet
 • OBS! FISKEN FÅR ALDRIG RENSAS I HAMNEN OBS!
 • Helsingborgs båtuthyrning
 • Helsingborgs båtuthyrning
 • Helsingborgs båtuthyrning


Helsingborgs Båtuthyrning

Decauvillegatan 16
252 30 Helsingborg
Tel: 070 2272020
Email: teddy@hyrabatar.se 


Betalning

Betalningen görs genom att swisha på följande nr 123 520 13 89. Observera att vi kräver 2000 kr utöver båthyran i depositionsavgift som återbetalas efter att en kontroll gjorts så att båten är i samma skick som den var när ni hämtade den.


© 2017 Copyright Helsingborgs Båtuthyrning